नरक कहिले सम्म ? अर्थात् यमराजको विभाग कहिलेसम्म चालु रहन्छ ? यसको यथार्थ उत्तर यस लेखको अध्ययन मननबाट थाहा पाउन सकिन्छ। यस लेखमा आत्मसाक्षात्कारी महापुरुषको महिमा र उनका निन्दक तथा निन्दा सुन्नेहरूको कस्तो दुर्गति, दुर्दशा हुने बताइएको छ। Narak kahilesamma- यमराजको...

read more