दुनियाँमा अकुत धनसम्पदा भएका विशिष्ट मानिसहरूको एउटा समूह छ जसलाई गोलमेज समुदाय, बिल्डर ग्रुप आदि नामले जानिन्छ - Agenda-21 Fascist Doctrine Agenda-21 Fascist Doctrine | एजेन्डा-21 फाँसीवादी सिद्धान्त- Nepali दुनियाँमा अकुत धनसम्पदा भएका विशिष्ट मानिसहरूको एउटा समूह छ...

read more